Joomla!

...because open source matters

Kratka zgodovina Joomle

Začetek Joomle sega v leto 2005, ko je izšla prva verzija 1.0. Nastala je iz Mamba CMS, katerega razvijalci so po sporu z neprofitno ustanovo zapustili in začeli svoj projekt Joomla. Prva verzija je bila tako predelani Mamba. Joomla je napisana v PHP jeziku, uporablja objektno orientirane programske tehnike in programsko oblikovalne tehnike. Podatke se shranjuje v MySQL podatkovno bazo in vključuje funkcije, kot so predpomnjenje strani, RSS novice, tiskanje posameznih strani, bloge, ankete, iskanje, podporo za različne jezike …

Ime Joomla izhaja iz svahilija imena »jumla«, kar v prevodu pomeni vse skupaj ali kot celota. Tudi v Sloveniji se je Joomla pojavila že zelo kmalu takoj po izdaji prve verzije, sicer pa so bili začetki že v sistemu CMS Mamba. Joomla je dobila že več nagrad, med drugim tudi za najbolj priljubljen sistem za upravljanje spletnih vsebin. Marca tega leta je bila Joomla naložena že več kot 30 milijonkrat. Več kot 9000 raznih dodatkov obstaja na Joomlini uradni spletni strani za dodatke, še nekaj tisoč več jih je na spletu. Joomla je verjetno drugi najbolj uporabljeni CMS na internetu takoj za WordPressom.

Verzija Datum izdaje Podprto do
1.0 16/9/2005 22/7/2009
1.5* 22/1/2008 24/4/2012
1.6 10.1.2011 19/8/2011
1.7 19.7.2011 24/2/2012
2.5* 24.1.2012 12/2013
3.0 9/2012 4/2013
3.1 3/2013 10/2013
3.5* 9/2013 6/2015
*Dolgotrajna podpora
J 1.0 J 1.5 J 1.6 J 1.7 J 2.5 J 3.0 J 3.1 J 3.2