Ponudba

Izdelava spletnih strani

1. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Isstrani.si spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Isstrani.si izjavlja, da pridobljene podatke preko vnosnih spletnih form in uporabniških podatkov ne bo posredoval drugim uporabnikom ali tretjim osebam.
Isstrani.si tudi ne bo preverjal, urejal ali razkril vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon, ali v naslednjih primerih:

  1. Da se zaščitijo interesi in pravice isstrani.si
  2. Da se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

 

2. GARANCIJSKA IZJAVA

Kot uporabnik naših storitev se strinjate, da vse storitve isstrani.si uporabljate na lastno odgovornost. Isstrani.si ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezala vašim zahtevam in potrebam, ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev - časovnih, varnostnih in brez napak.
Prav tako isstrani.si ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene.
Za prenos kakršnihkoli podatkov na in iz spletne strani isstrani.si ali aplikacij povezanih z isstrani.si storitvami ste odgovorni sami in ste za morebitno izgubo podatkov odgovorni sami.

Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od isstrani.si, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

 

3. ZAVAROVANJE in ODGOVORNOST

Isstrani.si ne prevzema odgovornosti za:

  1. Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba isstrani.si storitev.
  2. Ostale nastale stroške, ki so nastali pri transakcijah ali katerih drugih dodatnih storitvah spletne strani isstrani.si
  3. Dostope nepooblaščenih oseb do uporabniških podatkov in prenosov, in pri tem nastane morebitna škoda ali izguba dobička.
  4. Obnašanje ali izjave tretjih oseb, ki so vključeni v storitve isstrani.si.

 

4. ZAKONI

Pogoji sodelovanja so odvisni in od zakonov in drugih določil prava RS.